• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om skjemaet

Skjemautfylling

Vedleggsskjema til søknad for nyankomne minoritetsspråklige til videregående opplæring skoleåret 2019-2020

Informasjon om skjemaet

Dette er et skjema for deg som har kort botid i Norge (forskrift til Opplæringsloven § 6-8), er 24 år eller yngre og søker om videregående opplæring i Vestfold.

Skjemaet er både for deg med særskilt språkopplæring som skal gå et ordinært utdanningsprogram, men som mangler karaktervurdering i halvparten av fagene (§ 6-23 i forskrift til Opplæringsloven). Skjemaet er også for deg som har behov for at opplæringen din organiseres som innføringstilbud kommende skoleår.  

Frist for innsending er 1. februar. Du må i tillegg til å fylle ut dette skjemaet, også søke elektronisk på www.vigo.no Hvis du ikke har norsk person-ID, kan du kontakte inntakskontoret for å få en kode for innlogging i vigo.

Dersom du søker om grunnskoleopplæring, skal du ikke bruke dette skjemaet, men kontakte kommunen der du bor.

Når skjemaet er ferdig utfylt, skal du laste opp nødvendige vedlegg. Blir det vanskelig å laste opp vedleggene elektronisk, kan de sendes til fylkeskommunen per post: Vestfold fylkeskommune, utdanningsstaben, pb. 2163, 3103 Tønsberg.

Følgende vedlegg bør følge dette skjemaet:

* Grunnskolevitnemål, dersom opplæringen ikke er gjennomført i Norge

* Skolens pedagogiske rapport med vekt på kartlegging i norsk

* Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, dersom det foreligger

* Enkeltvedtak om spesialundervisning, IOP og gjeldende sakkyndig vurdering, dersom dette foreligger

*Kopi av oppholdstillatelse og kopi av pass som bekrefter identitet på søker, dersom søker ikke har norsk personnmmer

*Eventuelt vitnemål eller kompetansebevis fra videregående opplæring i utlandet, dersom dette foreligger 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Vestfold fylkeskommune
Telefon 33 34 40 00